Sơ lược lịch sử lụa Bảo Lộc

Bảo Lộc - thủ phủ của tơ tằm Việt Nam

Truyện ngoài chính sử: Công chúa Thiều Hoa khởi nghiệp nghề chăn tằm ươm tơ vào thời vua Hùng Vương thứ VI.
Thời Lý, Trần, Hồ (gần 4 thế kỷ), nghề dệt Gấm được duy trì để phục vụ cho việc may mặc của vua quan, dân chúng ở kinh đô.
1965: chính phủ Nhật Bản viện trợ 10 triệu USD để nghiên cứu và phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm.
Bảo Lộc: nơi thổ nhưỡng và thời tiết tốt nhất để phát triển.Sau 1965: Chiến tranh nổ ra liên miên, đầu tư từ Nhật Bản bị đứt quãng.
1996: người Nhật quay trở lại đầu tư cho Bảo Lộc
Công ty Massumura cử chuyên gia qua tìm hiểu, nghiên cứu, hợp tác đầu tư và trang bị toàn bộ máy móc cho Tổng Công ty Tằm Tơ Việt Nam gia công.