I AM NOT IN BLUE - sắc xanh tiểu thư

Tiếng Anh có thành ngữ “I’m in blue” nghĩa là “Tôi đang buồn”. Vì vậy, nhắc đến sắc xanh blue bao giờ chúng ta cũng có cảm giác man mác.

Không phải cảm giác buồn nữa, bạn sẽ thấy sự bồi hồi, nhung nhớ và hi vọng khi thấy I AM NOT IN BLUE.
Truyên Lụa đã nghiên cứu để kết hợp màu xanh dusty light blue và sắc vàng từ tơ khi ra nắng sẽ phản xạ với ánh sáng mặt trời, tạo thành thứ màu óng ả đẹp nao lòng.Kích thước khăn: 90x240 (cm)
Giá bán: 850.000đ

Chỉ có DUY NHẤT 20 CHIẾC KHĂN “I AM NOT IN BLUE” tại Kho Hà Nội.

*Khăn không có kế hoạch sản xuất lại. 

Các bài khác